MONGKOLTHAM

  • 0
  • 1
  • 2

MONGKOLTHAM

@mongkolthamFriends 468

Timeline

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา ☸️ สำหรับพระนามเต็มของ #สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๒๐ ✏️ที่จารึกในพระสุพรรณบัฏ ว่า ... “ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธำรง สกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารย อัมพราภิธานสังฆวิสุต ปาพจนุ ...See More
See More

Location

Address
140 ม.8 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000

Business Information

Hours 9:00-20:00 ทุกวัน
Closed on เปิดทำการทุกวัน
URL https://www.mongkoltham.com
Phone 0871888969

Account Intro

ศูนย์รวมวัตถุมงคล และของหายากต่างๆ
Top