มันนี่โอเคสาขานิตโย

มันนี่โอเคสาขานิตโย

@moneyokudonFriends 2,802

Timeline

ผ่อนทองกับ Money oK sticon sticon sticon 1.ลูกค้าวางเงินดาว์นประมาณ 20% ส่วนที่เหลือออกเป็นตัวจำนำให้ 2.ระยะตั๋ว 4เดือน ผ่อนผัน30วัน ลูกค้าผ่อนเท่าไหร่ก็ได้ ตามสะดวกลูกค้า 3.ผ่อนหมดค่อยได้ทองกลับไป 4.อัตราดอกเบี้ย 2000บ.แรกร้อยละ2บ./ต่อเดือน ส่วนที่เกิน2000บ.แรก คิดร้อยละ1.25 ...See More
See More
Top