แพทย์หญิงอินทุอร ภัทรไกร
แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
Board Certified American Academy of Aesthetic Medicine, USA (AAAM)

ประสบการณ์การทำงานด้านผิวพรรณและความงามกว่า 10 ปี
เข้ารับการศึกษาและอบรมวิชาการทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ศึกษาเทรนด์ใหม่ๆ และได้นำมาปรับใช้ คัดสรรสิ่งที่ใช่ที่สุดสำหรับโมนาณ์คลินิก