Mommylicious Juice

Mommylicious Juice

@mommyliciousjuiceFriends 6,751

Reward Cards

Ticket Image

Collect 10 points to get a voucher for Free Delivery (1time)!

Shop Link QrCode

Timeline

ประกาศ 📢 สืบเนื่องจากการโฆษณาแอบอ้างของน้ำหัวปลีแบรนด์หนึ่ง ซึ่งมีชื่อคล้ายกับทางเรามากๆ และเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้ ทางเราขอชี้แจงว่า ไม่มีความเกี่ยวกับทางเรา และเป็นคนละแบรนด์กันนะคะ ขอให้ลูกค้าทุกท่านวางใจได้ค่ะ แบรนด์ Mommylicious Juice เติบโตในระยะเวลา 2ปี ...See More
See More

Business Information

Hours 12.00-21.00 everyday
Phone 0964416450

Account Intro

Mommylicious Juice เครื่องดื่มออแกนิกทางเลือกสำหรับผู้ตั้งครรภ์และผู้ให้นมบุตร เจ้าแรกในประเทศไทย Mommylicious Juice ทั้ง 5 สูตร ทำจากขิง, หัวปลี และฟักทองบัตเตอร์นัท ออแกนิค จากแนวคิดในการนำของที่สำคัญและจำเป็นต่อการบำรุง มาอยู่ในรูปแบบที่ทานง่ายรสชาดดี …See More
Top