งาน

พนักงานขาย วุฒิปริญญาตรี ทดลองงาน 1 เดือน รับรายวัน @320 บรรจุ รายได้ 13000 ขึ้นไป