ModernCancerHospital

ModernCancerHospital

@moderncancerFriends 328

Timeline

การต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อทีมผู้บริหารกลุ่มการรักษาโรคมะเร็งด้วยรูปแบบบาดแผลเล็กแห่งประเทศจีน สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศจีน , ศาสตราจารย์จาง ฝู จวิน หัวหน้าสาขาการฉายแสงเฉพาะจุดแห่งมหาวิทยาลัยจงซาน ประเทศจีน โดยได้เริ่มใช้ชื่อว่า “การศึกษาและวิจัยการรักษามะเร็งด้วย ...See More
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครห้วยขวางเลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด… See More

Business Information

Hours 09:30-17:30 (Monday - Friday)
Closed on Sunday
Phone 02-645-2799
Top