Mobius Motorbike

@mobiusmotorbikeFriends 877

Timeline

สิ่งที่ประกันอุบัติเหตุไม่ได้คุ้มครองในการเคลมแต่ล่ะครั้ง 1.ของเหลวทั้งหลาย น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค น้ำยาหล่อเย็น 2.ยาง เเละชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ (ประกันจะรับผิดชอบ 50% เนื่องจากเป็นอะไหล่สิ้นเปลือง มีการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน) อีก 50% ลูกค้าต้องจ่ายเอง 3.อะไหล่แ ...See More
See More

Location

Address
438/11 หมู่ที่ 5 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล สำโรงเหนือ อ… See More

Business Information

Top