APINA HOUSE BANGNA

Mapอาคาร APINA HOUSE สาขาบางนา เลขที่ 459 ถนนบางนาตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เอพินาเฮาส์บางนา อาคารอิสระริมถนนบางนา-ตราด ตั้งอยู่ก่อนถึงเซ็นทรัลบางนา ประมาณ 200 เมตร อาคารติดกับโชว์รูมรถยนตร์ BMW เยอรมันออโต้ | เปิดบริการทุกวัน 10.00-19.00 น. | โทร. 02-396-0588