ข้อมูลบัญชี

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท บ้านพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, โรงงาน, โรงแรม, ตกแต่งภายใน, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบประปา, งานระบบปรับอากาศ, งานปรับปรุงบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงาน บริษัท เอ็ม.เค.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เน้นการให้บริการแก่ลูกค้าแบบครบวงจรและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ภายใต้การบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ ด้านวิศวกรรมและควบคุบงานไม่น้อยกว่า 30 ปี