Benja Collection

ชั้นโชว์ทานตะวัน (Sunflower) คืออีกหนึ่งการออกแบบที่สะท้อนความใส่ใจในภาวะโลกร้อนของแบรนด์ ก่อให้เกิดแนวคิดการนำเศษวัสดุที่เหลือใช้ในโรงงาน มาก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุงแทนการทิ้งหรือทำ...

3 likes0 commentsLINE VOOM