missaree coffee shop

missaree coffee shop

@missareecoffeeshopFriends 564

Reward Cards

Ticket Image

Collect 10 points to get a voucher for FREE DRINK!

Shop Link QrCode

Business Information

Hours 7:00-17:00 | 8:00-15:00 (Sun.)
URL http://www.facebook.com/missareecoffeeshop
Phone 0622930199

Account Intro

ร้านกาแฟมิสอารีย์ ตกแต่งด้วยบรรยากาศสบายๆ ร่มรื่น และเป็นกันเอง เปรียบเสมือนได้นั่งพักผ่อนไปกับเครื่องดื่มเมนูที่โปรดปรานในบ้านของคุณเอง หลายๆ ท่าน อาจจะเลือกใช้ร้านมิสอารีย์เพื่อเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิด เป็นมุมนั่งเล่นระหว่างรอใครบางคน หรื…See More
Top