มูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงา

@mirror_orgFriends 1,586

Timeline

การบริจาคสิ่งของในรูปแบบพัสดุ มาทางไปรษณีย์และบริการขนส่งต่างๆ มายังมูลนิธิกระจกเงา ในปี 2558 -2560 มีพัสดุจำนวน 55,726 กล่อง ไปรษณีย์ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการเชื่อมโยงความช่วยเหลือจากสังคม มาสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิกระจกเงา "การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงสังค ...See More
See More
Top