Mind Rama2-สาทร

Mind Rama2-สาทร

@mindrama2Friends 38

Timeline

📣ประกาศวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็น วันมาฆบูชา 🚫ห้ามผู้รับเหมาเข้าดำเนินงานในวันหยุด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของโครงการฯ และไม่เป็นการรบกวนเพื่อนบ้าน/เจ้าของร่วม ในวันหยุดพักผ่อนค่ะ ฝ่ายบริหารฯขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเส ...See More
See More

Recommended Accounts

Top