WP Training Center

WP Training Center

@mij5030zFriends 595

Timeline

การอบรมที่ผ่านมารอบัตรผู้ปฏิบัติงานกันนานหน่อย แต่มาแล้วส่งไปรษณีย์ให้ด่วนทุกคนนะครับ 😊✉️🚚 ผู้ผ่านการอบรมแจ้งขอรับบัตรผู้ปฏิบัติงานดังนี้ 1.วันที่อบรม 2.ชื่อผู้ผ่านการอบรม 3.ที่อยู่จัดส่งไปรษณีย์ แจ้งไปที่ Line@ WP Training Center ...See More
LINE Add Friend
See More
Top