NSTDA

⚛ นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณ ฉบับที่ 125 เดือนสิงหาคม 2566 เรื่องจากปก : เยาวชนกับการเติบโตอย่างสดใสในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงสูง : สนทนากับปัญญาประดิษฐ์ ⏬ ...

1 like0 commentsLINE VOOM