NSTDA

📍 สวทช. ชวนคว้าโอกาสธุรกิจด้าน 'อาหาร ส่วนผสมฟังก์ชัน และเวชสำอาง' ผ่านการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน . สวทช. พร้อมให้บริการแพลตฟอร์ม FoodSERP (ฟูดเซิร์ป) หรือแพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชัน...

2 likes0 commentsLINE VOOM