NSTDA

📢📢 สวทช. ขอเชิญชวนท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของ...

1 like0 commentsLINE VOOM