• 0
  • 1
  • 2
  • 3

MFE NIDA

@mfenidaFriends 240

Timeline

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า ภาคพิเศษ รุ่นที่ 11 (MFE-W11) เรียนเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ มีทุนการศึกษาให้ด้วยนะคะ 😎 - เปิดเรียน มิ.ย. 62 - รับสมัครทั้งกรณีข้อเขียน หรือ กรณีสัมภาษณ์อย่างเดียว - เนื้อหาในหลักสูตร ...See More
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
See More

Location

Address
national Institute of development administration
Top