กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

@mfa_thailandFriends 2,048

Timeline

"เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ แล้วเจอกันในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต" สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการสอบได้ที่ เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com #JOINMFANOW #bethenextgeneration
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครราชเทวี443 ถนน นนศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพ… See More
Top