กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

@mfa_thailandFriends 1,414

Timeline

ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562 “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครราชเทวี443 ถนน นนศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพ… See More
Top