เบลลาจคลินิก Belage

  • 0
  • 1

เบลลาจคลินิก Belage

@mfa4912uFriends 4,180

Timeline

ดูดฟิลเลอร์ปลอมออกโดยไม่ต้องผ่าตัด หลังทำ ไม่มีแผลเย็บ https://www.facebook.com/BelageSkinCosmeticClinic/posts/1387198454713707 -ใช้ micro-surgery technique -มีรูเข็มขนาด 2 มม. -หลังทำปิดพลาสเตอร์ปลอดเชื้อกันน้ำไว้ 7 วัน -หลังทำ อาจบวมหรือเขียวได้ 5-7 วันขึ้น ...See More
เบลลาจคลินิกความงาม Belage Aesthetic Clinic www.facebook.com ดูดฟิลเลอร์ปลอมออกโดยไม่ต้องผ่าตัด หลังทำ ไม่มีแผลเย็บ -ใช้ micro-surgery technique -มีรูเข็มขนาด 2 มม. ไม่มีแผลผ่าตัด -หลังทำปิดพลาสเตอร์ปลอดเชื้อกันน้ำไว้ 7 วัน -หลังทำ อาจบวมหรือเขียวได้...
See More

Business Information

Hours Monday-Sunday: 12.00-18.00
Closed on Vacation, attend the meetings,
URL http://www.belageclinic.com
http://www.facebook.com/belageskincosmeticclinic
Phone 083-602-7778
เบลลาจ ฟิลเลอร์
Top