Metro CAT

fire“ความทนทาน กับอายุงานที่นานกว่าเดิม ในราคาที่คุ้มค่า” fire มาดูกันว่า ฟันบุ้งกี๋ General Duty ของ CATERPILLAR จะตอบโจทย์การเลือกใช้ฟันบุ้งกี๋ของ หจก.โชคศิลาสระบุรี ได้หรือไม่? - ความแข็งแรงทนทาน? - ...

18 likes1 commentLINE VOOM