PORT 09

#VICinteriors คงจะดีไม่น้อยหากเรื่องของการอยู่อาศัยไม่ได้ตอบโจทย์เพียงแค่ฟังก์ชันของพื้นที่แต่ยังเน้นการออกแบบอันเป็น องค์ประกอบที่ช่วยเติมเต็มความรู้สึกสุนทรีย์ในการอยู่อาศัยได้มากขึ้น” ซึ่งฉีกกฏคว...

2 likes0 commentsLINE VOOM