Mellow • Meat&Grill

Mellow • Meat&Grill

@mellow_ubonFriends 22

Location

Address
60-62 ซอยชยางกูร42 ถนนชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลราชธาน… See More
Location
ตรงข้ามร.ร.เทศบาล5
ก่อนถึงการไฟฟ้า

Business Information

Hours 16.00-23.00
Phone 09-2919-4299

Account Intro

ร้านปิ้งย่างที่เป็นดั่งสวรรค์ของคนรักเนื้อ
“คิดถึงเนื้อ คิดถึงเมลโล่”
Top