MAT-Thai

บทลงโทษของ การ Lockdown ช้าไป 10 วัน มาเลเซีย อยู่ในทาง 2 แพร่ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ซึ่งขณะนั้น เริ่มมี New Cases เข้าสู่6000+ cases เป็นครั้งแรก แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจ Against Full Lockdown ซึ่งผ...

3 likes0 commentsLINE VOOM