Mecmesin Asia

ลงทะเบียนฟรี ที่นี่! http://mecmesin-6609023.hs-sites.com/th-th/rice-texture-webinar-asia-1 ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง เทคโนโลยีเครื่องมือวัด และมาตรฐานการทดสอบข้าว วันที่ 26 พฤษภา...

0 likes0 commentsLINE VOOM