ท่าน สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ MEA การไฟฟ้านครหลวง ผ่าน LINE Official ได้ที่นี่ ขอบคุณที่กรุณาติดตาม