MEA Family

MEA Family

@meafamilyFriends 4,545

Timeline

🎉🎉🎉ปรบมือดัง ๆ ให้กับ พนักงาน กฟน. ผู้ชนะเลิศการประกวด MEA Safety Star ประจำปี 2561 จัดโดย ฝปภ. เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 กฟน. สำนักงานเพลินจิต 👥โดยผู้ชนะเลิศได้แก่ นายบัญชา เนาว์อยู่คุ้ม จาก ฟขว. และ นางสาวณัฐธิดา แหวน ...See More
See More
Top