MD Prosupply

MD Prosupply

@mdprosupplyFriends 95

Timeline

🚚💨ส่งมอบพร้อมสาธิต.. 💢 เครื่องทดสอบหาค่าแรงเฉือนของดินแบบเฉือนตรงของตัวอย่างดิน (Direct Shear Test) มีจอแสดงผลแบบตัวเลขดิจิตอล สามารถบันทึกผลข้อมูลภายในตัวเครื่องทดสอบ 💢 เครื่องแบ่งตัวอย่างชนิดปรับขนาดช่องได้ (Large Capacity Sample Splitters) และแบบมาตรฐาน ...See More
See More
Top