มจร.วิทยาเขตนครศรีฯ

มจร.วิทยาเขตนครศรีฯ

@mcunstFriends 181

Timeline

พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม คณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานรองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ชั้น 2 อาคารศรีโสภณ Line : @mcunst
See More
Top