มจร.วิทยาเขตนครศรีฯ

มจร.วิทยาเขตนครศรีฯ

@mcj0727sFriends 306

Timeline

ประกาศนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี สามารถเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ในระบบได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 >>>http://regweb.mcu.ac.th/ <<< หากไม่ประเมิน ในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถดูผลการเรียนในระบบได้
See More
Top