ไวร์เมช-WMI GROUP

Friends 2,064

WMI มั่นใจคุณภาพ100%

ไวร์เมชSee more

ตะแกรงเหล็กไวร์เมชชนิดแผง

นำมาเชื่อมเป็นตะแกรงรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความละเอียดสูงใช้แทนการผูกเหล็กธรรมดา ขนาดสั่งผลิต ความกว้าง 2 – 3 เมตร ความยาว 5 – 10 เมตร ขนาดสั่งผลิตมาตรฐาน กว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร

ตะแกรงเหล็กไวร์เมชม้วน

ตะแกรงรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความละเอียดสูงใช้แทนการผูกเหล็กธรรมดา ขนาดสั่งผลิต ความกว้าง 2 – 4 เมตร ความยาว 10 – 50 เมตร ขนาดสั่งผลิตมาตรฐาน กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร และ 50 เมตร

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand