MBK Center Shop

@mbk-shopFriends 1,348

Reward Cards

Ticket Image

Collect 4 points to get a voucher for Tokyu Voucher 200THB!

Shop Link QrCode

Timeline

sticon วันนี้ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. หน่วยงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการรับต่ออายุใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2562 บริเวณชั้น 5 โซน Outlet In Town โดยขอให้ผู้ประกอบการ/ร้านค้าเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต ดังนี้ 1.สำเนาบ ...See More
See More

Account Intro

MBK Center Shop เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างร้านค้ากับ MBK Center โดยสามารถติดต่อผ่านแชทได้วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30-17.30 น.

หากต้องการติดต่อเรื่องเร่งด่วนกรุณาติดต่อ Call Center 02-853-9000
Top