Supamitr Hospital

#โรคฝีดาษ จากโรคสัตว์สู่คน สู่โรคคนสู่คน โดยผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของสัตว์ และ ผู้ติดเชื้อ หรือ ใช้ของร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ แม้เป็นโรคที่หายเองได้ แต่หากติดในเด็กมักมีอาการรุนแรง • อาการและระยะของ...

1 like0 commentsLINE VOOM