Supamitr Hospital

“มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ ตรวจได้รักษาได้ ” พญ.พรนภา ล้อมทอง สูตินรีเวช อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ความชำนาญพิเศษ ▪โรคมะเร็งปากมดลูก,มะเร็งมดลูก, มะเร็งรังไข่ ▪เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัด ▪อัลตร้าซาวด์...

2 likes0 commentsLINE VOOM