Jeducation

ไปเรียนสาขา Business Japanese ก่อนจบต้องพรีเซนต์ใหญ่ต่อหน้าคณะกรรมการด้วยนะ! เอาบรรยากาศงานนำเสนอโปรเจกต์จบ ของนักเรียนสถาบันวิชาชีพธุรกิจ College of Business and Communication (CBC) จ.คานากาว่า สา...

0 likes0 commentsLINE VOOM