Mazmaker เมซเมกเกอร์

🙏🏻 วันขี้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ 🙏🏻 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา อันได้แก่ “ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร” และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสง...

0 likes0 commentsLINE VOOM