Mazmaker เมซเมกเกอร์

📣คุณรู้หรือไม่ว่า “อาวุธ” ที่ส่งพลังอย่างหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจของคุณรุ่งได้คือ “การบอกต่อ” หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า “Word of Mouth” 💁‍♂️ในแง่ของธุรกิจหรือการตลาดนั้น มีการแบ่งระดับความภักดีของล...

0 likes0 commentsLINE VOOM