บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดทางด้านงานอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม รวมถึง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดแก๊ส เกจวัดความดัน pH Meter แคลมป์มิเตอร์ ฯลฯ บริษัท แมคเทค ซิสเต็ม จำกัด มีสินค้าให้ท่านเลือกหลากหลายยี่ห้อ โดยความร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น EXTECH FLUKE KESTREL HANNA RAYTEK MITUTOYO ฯลฯ