MasterkoolFan

MasterkoolFan

@masterkoolfanFriends 4,044

Timeline

เป็นวันที่ระลึกถึง โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน #รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวรให้แก่ประชาชนชาวไทย http://bit.ly/2hbtf0t
See More
Top