Marketing KU

Marketing KU

@marketingkuFriends 1,633

Timeline

ติวสอบ TOEIC รับรองผล700คะแนน ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันโทอิกสแควร์ ขอเสนอหลักสูตร ติวสอบ TOEIC แบบเข้มข้น 48 ชั่วโมง sticon เน้นการติวข้อสอบ ตะลุยฝึกหัดทำข้อสอบ วิเคราะข้อสอบเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญในการทำข้อสอบ sticon โจทย์ข้ ...See More
See More

PRODUCTS

See More
  • 4

    4

  • 3

    3

Business Information

Account Intro

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ทางธุรกิจและศาสตร์ทางการตลาด เพียบพร้อมไปด้วยความรู้เชิงวิชาการ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในกา…See More
Top