เหมาทะเล บุฟเฟต์

เหมาทะเล บุฟเฟต์

@maomaoFriends 2,090

Reward Cards

Ticket Image

Collect 20 points to get a voucher for รับฟรี กุ้งเผา 1 ชุด!

Shop Link QrCode

Business Information

Hours 17:00-23:00 น. ทุกวัน
Closed on ไม่มีวันหยุดที่แน่นอน
Phone 0972503234
Top