mantakids

mantakids

@mantakidsFriends 130

Timeline

การสอนให้เด็กเรียนรู้ประสบการณ์ในการทรงตัวและการลอยตัวในน้ำ จะส่งผลต่อการพัฒนาด้านร่างกาย และสติปัญญา นอกจากนี้การทำซ้ำก็ยังส่งผลให้กล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรงเร็วขึ้น อาจทำให้เด็กคลานหรือยืนได้เร็วกว่าเด็กวัยเดียวกันเล็กน้อยด้วยค่ะ When the kids 've learnt to balance ...See More
See More
Top