Maltech ประเทศไทย

@maltechFriends 35

Location

Address
กรุงเทพมหานครห้วยขวาง678 ซอยรัขดานิเวศน์ แขวงสามเส… See More

Business Information

Hours 08:00 - 17:00
Closed on วันอาทิตย์
URL http://www.maltechthailand.com/
https://www.facebook.com/maltechthailand/
Phone 0925296211
สนใจสินค้า ติดต่อได้ที่ 0925296211

Account Intro

มอลเทค ประเทศไทย ผู้นำเข้าเครื่องพ่นปูนมอเทค เพียงรายเดียวในแถบอาเซียน ที่ส่งตรงมาจากอิตาลี่

เพื่อให้วงการก่อสร้างในอาเซียน ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในงานก่อสร้าง ไปด้วยกัน
Top