Make Up Arts School

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Make Up Arts School

@makeupartsschoolFriends 416

Timeline

ผลงานสอบชิ้นสุดท้ายของหลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ จากจำนวน 6 ชิ้น เพื่อประเมินผลการจบหลักสูตร * CG เฉพาะส่วนที่เป็นองค์ประกอบภาพเท่านั้นยกเว้นส่วนที่เป็น Makeup เนื่องจากนโยบายโรงเรียนเน้นทักษะทางวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้าเป็นสำคัญจึงไม่อนุญาตให้ CG ส่วน Makeup ...See More
See More

Gallery

See More
 • เทคนิคพิเศษขั้นสูง

  เทคนิคพิเศษขั้นสูง

  180,000 บาท

 • ศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ

  ศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ

  45,500 บาท

Location

Address
226/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง… See More

Business Information

Account Intro

" จุดเริ่มต้นของเมคอัพอาร์ทตีสมืออาชีพ คือ ที่นี่ "
โทร 02-148-1127, 081-287-0933, 081-598-9929
081-872-0095
info@mua.ac.th
www.mua.ac.th
Top