Make Up Arts School

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Make Up Arts School

@makeupartsschoolFriends 395

Timeline

ปลดปล่อยจินตนาการเพิ่มศักยภาพสู่ผู้ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้าระดับมืออาชีพ เริ่มต้นไปกับเรา Make Up Arts And Technique School โรงเรียนทางด้านศิลปะการแต่งหน้าชั้นนำของไทย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า และ หลักสูตรศิลปะการแต่ง ...See More
Make Up Arts And Technique School www.facebook.com ปลดปล่อยจินตนาการเพิ่มศักยภาพสู่ผู้ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้าระดับมืออาชีพ เริ่มต้นไปกับเรา Make Up Arts And Technique School โรงเรียนทางด้านศิลปะการแต่งหน้าชั้นนำของไทย...
See More

Gallery

See More
 • เทคนิคพิเศษขั้นสูง

  เทคนิคพิเศษขั้นสูง

  180,000 บาท

 • ศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ

  ศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ

  45,500 บาท

Location

Address
226/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง… See More

Business Information

Account Intro

" จุดเริ่มต้นของเมคอัพอาร์ทตีสมืออาชีพ คือ ที่นี่ "
โทร 02-148-1127, 081-287-0933, 081-598-9929
081-872-0095
info@mua.ac.th
www.mua.ac.th
Top