@มหาดไทย

@mahadthaiFriends 96,441

Timeline

sticon ของขวัญปีใหม่ มอบให้ประชาชน ปี 2562 sticon sticon 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแล้ว 3,259 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.51 sticon คืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจเที่ยวท้องถิ่น ดำเนินการแล้ว 40 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 52.6 sticon ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย ดำเนินการแล้ว จำนวน 13,66 ...See More
See More
Top