Mahachai Hospital

  • 0
  • 1

Mahachai Hospital

@mahachaihospitalFriends 6,802

Timeline

5 วิธีช่วยจำดีสำหรับคนขยันลืม sticon sticon ฝึกสมองอยู่เสมอ เช่น เล่นเกมกระดาน, หมากรุก, เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด sticon ไม่ควรทำหลายอย่างในเวลาเดียวกัน การทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันจะทำให้ไม่มีสมาธิ sticon วางสิ่งของให้เป็นระเบียบ ของที่ไม่ได้ใช้บ่อยให้เก็บเป็นระเบียบ ติดป้ ...See More
See More

Location

Address
927/43 ค. ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย เมือง สมุทรสาคร
Top