Mahachai Hospital

  • 0
  • 1

Mahachai Hospital

@mahachaihospitalFriends 7,153

Timeline

ขนมเข่งชิ้นเท่านี้... แคลอรีเท่าไหน? sticon 1 ชิ้น เท่ากับ ข้าวประมาณ 2 ทัพพี sticon กิน 2 ชิ้น ต้องเดินเร็ว 90 นาที หรือว่ายน้ำ 15 นาที กินอย่างไร.. จึงจะไม่อ้วน? sticon ไม่ควรกินเกินวันละ 1 ชิ้น sticon ลดปริมาณน้ำตาล และแป้งในวันนั้นๆ ลง #MahachaiHospital #weekendhospital #เพราะค ...See More
See More

Location

Address
927/43 ค. ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย เมือง สมุทรสาคร
Top