ไส้กรอกแม่ไก่

ไส้กรอกแม่ไก่

@maekaiFriends 7,241

Timeline

ประกาศ!!! ให้ทราบโดยทั่วกัน "แจ้งเปลี่ยนกำหนดการเปลี่ยนวันแจกอังเปาแม่ไก่" เดิม 1. ศูนย์บางแค วันที่ 16 ก.พ. เป็น วันที่ 17 ก.พ. เวลา 03.00 -12.00 น. 2. ศูนย์บางใหญ่ วันที่ 21 ก.พ. เป็น วันที่ 24 ก.พ. เวลา 05.00 - 14.00 น. 3. ศูนย์มหานาค วันที่ 22 ก.พ. เป็น วันที่ 2 ...See More
See More
Top