Commart Thailand

งานคอมมาร์ต พิเศษยังไง 🤔 งานคอมมาร์ตนับเป็นปรากฎการณ์รวมสต๊อคสินค้าจากทุกร้านมารวมอยู่ที่งานเดียว โดยคอมมาร์ตยังคงทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่นำผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจอกันอย่างที่ตั้งใจ และทำมาตลอดในช่วง ...

0 likes0 commentsLINE VOOM