อบต.มาบโป่ง

  • 0
  • 1

อบต.มาบโป่ง

@mabpongFriends 170

Timeline

ขอเชิญชวนประชาชนหรือผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง ร่วมกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมิ ...See More
See More

Location

Address
Tambon Map Pong, Amphoe Phan Thong Chang Wat Chon … See More
Top