อบต.มาบโป่ง

  • 0
  • 1

อบต.มาบโป่ง

@mabpongFriends 156

Timeline

ขอเชิญผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เคยมาลงทะเบียน ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2502 ...See More
See More

Location

Address
Tambon Map Pong, Amphoe Phan Thong Chang Wat Chon … See More
Top