เรียนสิงคโปร์

เลือกเรียนต่อ ป.โท ที่สิงคโปร์ สาขา Digital and Social Media Marketing ทำไมจึงเป็นสาขาที่น่าสนใจ . ทุกวันนี้ พฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปมาก จากเดิมที่ผู้บริโภคเคยรับรู้ข่าวมูลข่าวสารสินค้าและบ...

0 likes0 commentsLINE VOOM